Fort X (Augustówka, Siekierki).

To jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa, wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku.
Ze względu na położenie na terenie podmokłym, blisko brzegów Wisły, budowniczowie nie wyposażyli go w żadne ceglane bądź betonowe schrony, nadając mu kształt ziemnej, dwuwałowej baterii otoczonej mokrą fosą. Umocnienie zamykało dolinę Wisły. W roku 1913, w ramach likwidacji twierdzy część elementów fortu zniszczono. W 1939 roku w oparciu o fort broniły się wojska polskie, zaś w 1944 - niemieckie. Po wojnie na jego terenie urządzono strzelnicę wojskową. Obecnie pozostałości fortu można łatwo obejrzeć z Trasy Siekierkowskiej, w czasie budowy której teren umocnienia został uporządkowany, jednak bez wykorzystania jego walorów jako zabytku.


DANE MIEJSCA
Dostęp: Obiekt możliwy do zwiedzenia
Atrakcyjność: Średnia

0 komentarze