Fort VIII (Służew).

 Fort VIII („Służew”) – jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa, położony w Warszawie w dzielnicy Ursynów w rejonie dawnej wsi Służew. Obecnie według podziału Miejskiego Systemu Informacji leży w części zwanej Stary Służew.
Fort został wzniesiony w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Ma powierzchnię 26,17 hektara. Położony jest na wzniesieniu pomiędzy skarpą Ursynowską i doliną Potoku Służewieckiego. Zbudowany został według wzorcowego projektu F1879. Był dwuwałowym obiektem ziemno-ceglanym o dwóch czołach i barkach oraz koszarach szyjowych.
Fort był dwukrotnie modernizowany. Skarpowa kaponiera czołowa została wymieniona na betonową przeciwskarpową kaponierę czołową (z poterną pod dnem rowu), kaponiery barkowe na analogiczne betonowe, w szyi wzniesiono betonowy tradytor. Fort przekształcono na jednowałowy, dodając betonowe, dwukondygnacyjne schrony pogotowia. Po skasowaniu twierdzy w 1909 roku wysadzono wszystkie elementy betonowe.
W latach 70. pomiędzy wałem czoła i koszarami szyjowymi zbudowano (z pogwałceniem przepisów o ochronie zabytków) wojskowe osiedle mieszkaniowe dla najwyższej kadry Ludowego Wojska Polskiego (tzw. osiedle generalskie). W 1981 r., kiedy fort był jeszcze w rękach wojska, a osiedle generalskie już istniało, wybudowano okopy wzmocnione betonowymi elementami. Ich linia bojowa skierowana była w kierunku miasta.
Do dziś zachowały się koszary szyjowe, ruiny kaponier barkowych i kaponiery czołowej, fundamenty tradytora, lodownia na zapolu oraz częściowo zniekształcone formy ziemne.


DANE MIEJSCA
Dostęp: Miejsce niedostępne
Atrakcyjność: Średnia

0 komentarze